Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Κόβουν λεφτά από τις συντάξεις και τα δίνουν στους γουναράδες!!!

Σε περίοδο οικονομικής κρίσης κι ενώ "κόβουν" μισθούς, μειώνουν συντάξεις και προχωρούν σε αβάστακτες φορολογικές ρυθμίσεις, ένας πακτωλός χρημάτων δίδεται στον κλάδο της γούνας με τη μορφή επιχορηγήσεων!!!

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
«BLACK DIAMONT MINK ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ (3.727.677,00) € που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης!!!!!!!

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «MABIZ Α.Ε.»
…για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα…
Animal rights…ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (1.839.734) ευρώ.

«ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» με δ.τ. «ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε.»
για ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΩΝ
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των εννιακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εννιά λεπτών (906.596,09)ευρώ,
Δείτε τον συνημμένο πίνακα με τις επιδοτήσεις προς τους γουναράδες και τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί οι αποφάσεις.

ΜΗΝ ΜΕΝΕΤΕ ΑΜΕΤΟΧΟΙ!!!
Σάββατο 26 Μαρτίου, 12:00, ExpoAthens, ΑΝΘΟΥΣΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ έξω από την 1η Διεθνή Έκθεση Γούνας στο EXPO ATHENS στην Ανθούσα
, Προσυγκέντρωση 10:00, μετρό Συντάγματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου