Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Warriors of Qiugang: how one Chinese 'cancer village' rose up- Πως ενα κινέζικο χωριό ξεσηκώθηκε ενάντια σε μια βιομηχανία θανατου


The Ecologist January 31st,2011
Παρακολουθήστε το trailer από το υποψήφιο για Οσκαρ ντοκυμαντερ των Ruby Yang and Thomas Lennon που δείχνει πως οι Κινέζοι χωρικοί στην Κεντρική Ασία ξεσκώθηκαν εναντια σε μια πανίσχυρη χημική βιομηχανία που δηλητηρίαζε τη γη τους.
Το 40 λεπτών ντοκυμαντερ δείχνει τις καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον από τη δράση της βιομηχανιας αλλά και πως οι κάτοικοι ενός τυπικού αγροτικού χωριού μέσα από τον πενταχρονο αγώνα τους για να προστατεύσουν και να αλλάξουν το περιβάλλον, αλλάζουν και ριζοσπαστικοποιούνται.
http://www.warriorsofqiugang.com/

Μαλιακός: Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση,τίποτα δεν άλλαξε

“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS” ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ιανουάριος 2011
Πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των μελών της Κίνησης Πολιτών «ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS» στην αίθουσα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας. Στη συνέλευση έγινε ο απολογισμός της μέχρι τώρα πορείας της Κίνησης, η εκτίμηση της κατάστασης και όλων των παραγόντων που συνθέτουν την εικόνα του Μαλιακού σήμερα και τέλος ο προγραμματισμός για το επόμενο διάστημα.

Εικοσιδύο μήνες μετά την κρίση του Μαλιακού κόλπου και την ίδρυση της Κίνησης Πολιτών “ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”, η εκτίμηση είναι ότι τίποτα δυστυχώς ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Τίποτα που να αναστρέφει την κατάσταση και να μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.
Οι ρυπαντές του κόλπου παραμένουν ως μόνιμες απειλές.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο για τα αστικά λύματα, τα βιομηχανικά απόβλητα, τα ελαιοτριβεία, τα σκουπίδια, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, τους στάβλους και τις κτηνοτροφικές μονάδες, την ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή και την εκτροπή των νερών του Σπερχειού, τα μεγάλα έργα και τα ιχθυοτροφεία. Προς το χειρότερο, ίσως, ναι.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να βάζουν τα προβλήματα “κάτω από το χαλί” με τις υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου να υπολειτουργούν.
Για την προστασία και τη σωτηρία του Μαλιακού εμείς επιμένουμε στα μέτρα, που από την πρώτη στιγμή προτείναμε, όπως:
· Τη μόνιμη εγκατάσταση αξιόπιστου δικτύου σταθμών μέτρησης της ποιότητας των νερών του κόλπου και των νερών του Σπερχειού.
· Τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών προληπτικού ελέγχου και κυρίως των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος και Υγείας και τη στελέχωσή τους με ανάλογο επιστημονικό προσωπικό.
· Την καταγραφή και τη συνεχή παρακολούθηση όλων των “εν δυνάμει” εστιών ρύπανσης, ιδιαίτερα των βιομηχανικών μονάδων και των ελαιοτριβείων, τον αυστηρό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας στη λειτουργία τους.
· Τον αυστηρό έλεγχο στην εφαρμογή των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε όλες τις παλιές και νέες επιχειρήσεις και στα μεγάλα οδικά έργα της περιοχής.
· Το κλείσιμο όλων των παράνομων ΧΑΔΑ κατά μήκος της κοίτης του Σπερχειού και την αποκατάστασή τους.
· Την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού της Λαμίας.
· Τη σωστή λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων (άδεια λειτουργίας κλπ).
· Τη λειτουργία των Βιολογικών Καθαρισμών Σπερχειάδας - Μακρακώμης και Στυλίδας ή την μεταφορά των λυμάτων των παραποτάμιων και παραθαλάσσιων οικισμών στο Βιολογικό της Λαμίας και Καμένων Βούρλων με την ανάλογη επέκτασή τους
· Την αναθεώρηση και αλλαγή του Περιφερειακού Σχεδιασμού σε ό,τι αφορά στους ΧΥΤΑ αξιοποιώντας τους υπάρχοντες ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια και δημιουργώντας σταθμούς μεταφόρτωσης των απορριμμάτων σε κάθε επαρχία, έτσι ώστε να επιτευχθεί οικονομική και τεχνική βιωσιμότητα, αλλά και να ξεπεραστεί το πρόβλημα της χωροθέτησης των δύο προβλεπόμενων ΧΥΤΑ. Ταχύτατο πρόγραμμα προώθησης της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε όλους τους δήμους και άμεση, με τη μορφή καμπάνιας, ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα με στόχο την προσέγγιση του στόχου των «μηδενικών αποβλήτων»
Επίσης
· Την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο 60/2000 για τα νερά.
· Την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισμού των όρων και των ορίων και του Διαχειριστικού Σχεδίου λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 και τη σύσταση ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Οίτης – Σπερχειού – Μαλιακού περιλαμβάνοντας τον Εθνικό Δρυμό και την περιοχή NATURA 2000 ως ενιαίο οικοσύστημα
· Τη επανεξέταση της χάραξης και της διέλευσης του Ε65 και της Ιόνιας Οδού μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού με τη μελέτη εναλλακτικών λύσεων.
· Τον χαρακτηρισμό του Σπερχειού και των παραποτάμων του ως “ευαίσθητου αποδέκτη”
· Τη μελέτη εφαρμογής προγράμματος απονιτροποίησης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην κοιλάδα του Σπερχειού και ενίσχυση των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας με στόχο την ανάδειξη της κοιλάδας σε “Ζώνη Βιολογικής Γεωργίας”.

· Την προστασία της ιχθυοπανίδας με την καθιέρωση ζωνών απαγόρευσης, την ενίσχυση για την καλύτερη λειτουργία, της Λιμενικής Αρχής Στυλίδας και Αγίου Κωνσταντίνου, τη λειτουργία της αλιειοφυλακής και την απαγόρευση των μεγάλων αλιευτικών σκαφών.

· Την επανεξέταση της λειτουργίας της “Νέας Κοίτης του Σπερχειού”, στην οποία έχει γίνει παράνομη εκτροπή, χωρίς Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του συνόλου σχεδόν των νερών του ποταμού (αναφερόμαστε στην ευθυγράμμιση της κοίτης του Υπερχειλιστή ή Μεσαία Ανακουφιστική Τάφρο, όπως λέγεται)
· Τη χωροθέτηση των ιχθυοτροφικών μονάδων εκτός των ορίων του Μαλιακού
Για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Μαλιακού απαιτείται Ολοκληρωμένη Μελέτη Διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του κόλπου, που να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι συμβατές με την προστασία του θαλάσσιου και του παράκτιου περιβάλλοντος, όπως:
- ο ήπιος τουρισμός, αγροτουρισμός, οικοτουρισμός, ιαματικός τουρισμός, ορεινός τουρισμός,
- η βιώσιμη παράκτια αλιεία
- και η βιολογική γεωργία με κύριο άξονα την ελιά, η ενίσχυση των τοπικών ποικιλιών και των τοπικών προϊόντων ποιότητας και ονομασίας.
Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας.
Αυτά είπαμε από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της Κίνησης Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS, αυτά επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Όμως τα λέμε σε «ώτα μη ακουόντων». Μπορούν να γίνουν πράξη μέσα από έναν ειλικρινή συνεχή διάλογο και με την συμμετοχή των φορέων και των κατοίκων της περιοχής. Η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS θα είμαστε παρόντες σ’ αυτή την προσπάθεια, όπως ήμασταν παρόντες ως τώρα με τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας. Τις επόμενες μέρες μέλη της Κίνησης θα επισκεφθούν τον νέο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και τους νέους δημάρχους για να μεταφέρουν τις προτάσεις μας καθώς και την αγωνία μας σε σχέση με όλα τα προηγούμενα.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Γιατί τρέμει η Τρέμη; του Καρτερός Θανάσης


www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=59505826/01/2011

Τι είναι αυτή η οργή που τους έχει πιάσει; Γιατί τρέμει από τα νεύρα της η Τρέμη και ζητά την επιβολή του νόμου και της τάξης; Γιατί ο Καψής καταγγέλλει το κρρρρρράτος που ηττήθηκε κατά κράτος από τους ξεβράκωτους; Γιατί η Ντόρα χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη απαιτούν να δείξει η δημοκρατία την πυγμή της; Γιατί το ΚΚΕ και η Δημοκρατική Αριστερά βρέθηκαν ξαφνικά να συμφωνούν και πάθαμε πολιτιστικό σοκ; Γιατί η υπουργός Παιδείας ζητά να ληφθούν από τους αρμοδίους όλα τα μέτρα για να αποκατασταθεί η διασαλευθείσα τάξις; Τι μύγα τους τσίμπησε ξαφνικά όλους αυτούς που έβγαλαν ο ένας το μάτι του άλλου για το Βατοπέδι, που φαγώθηκαν μεταξύ τους για το ποιος-ποιος-ποιος θα φαγωθεί για τη Siemens, τώρα να ομονοούν και να στοιχίζονται πίσω από μια γραμμή που οδηγεί κατ’ ευθείαν στα καλόπαιδα του Παπουτσή;

Τριακόσιοι απελπισμένοι μετανάστες, μια χούφτα άνθρωποι άοπλοι και ειρηνικοί, αποφάσισαν να κάνουν απεργία πείνας και διάλεξαν για σκηνή της μάχης τους τη Νομική σχολή. Προσπαθώντας προφανώς να προσελκύσουν την προσοχή ενός κράτους και μιας κοινής γνώμης που τους έχουν καταδικάσει στη δυστυχία του Τίποτε και του Κανένα. Γιατί Τίποτε και Κανένας είναι οι παράνομοι μετανάστες για τη δημοκρατική μας Πολιτεία, για τους πολιτικούς ταγούς και τους δημοσιογράφους λαγούς του Παπουτσή. Τίποτε και Κανένας -μόνο χέρια για να δουλεύουν με μισό μεροκάματο, πόδια να τρέχουν μόλις βλέπουν μπάτσο και μυαλό παράλυτο από την αγωνία της επόμενης μέρας. Τόσο Τίποτε και τόσο Κανένας, που, ακόμα κι όταν πεθαίνουν, δεν βρίσκουν τάφο να ταφούν, πηγαίνουν ανώνυμοι, αλειτούργητοι και άκλαυτοι.

Κι αντί να δουν αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία πίσω από την απεργία πείνας των απελπισμένων πουλάνε φούμαρα περί ασύλου οι ανάλγητοι. Και ανοησίες για μορφές πάλης αδιέξοδες και πράσινα άλογα οι αριστεροί της σωφροσύνης. Και εθνική εξέγερση για πόλεμο στους μελαψούς οι ακροδεξιοί. Και τσαμπουκάδες ενωμοτάρχη παλιάς κοπής οι δημοσιογράφοι που θα έπρεπε να βρίσκονται στο πλευρό των κατατρεγμένων. Και καταγγέλλουν κιόλας, σα δεν ντρέπονται, τη μηδενιστική αριστερά, τους συμπαραστάτες, τους υποκινητές, τους ηθικούς αυτουργούς οι μίζεροι και κοινότοποι. Ανίκανοι να καταλάβουν ότι σε τέτοιες στιγμές εκατό φορές προτιμότερη είναι η μηδενιστική αριστερά από την αριστερά του μηδενός...

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ- ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Είναι γνωστή και διακηρυγμένη η «προσήλωση» της κυβέρνησης στο διάλογο. Για να τον αποφύγει δε, έχει εφεύρει τον όρο διαβούλευση όπου ανεξαρτήτως συμμετοχής και πλειοψηφούσας άποψης, αποφασίζει και διατάζει ενώ «κάνει παιχνίδι» και με εταιρείες δημοσκοπήσεων (500 εκ.) ώστε να έχει και την «κοινή γνώμη» με το μέρος της. Κι ενώ
δεν έχει καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός απ' όσες διαβουλεύσεις έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εν κρυπτώ, χωρίς κανένα διάλογο με τους εκπαιδευτικούς (έγινε μια διαβούλευση 4 ημερών για τα προσχήματα) και τις τοπικές κοινωνίες ξεκίνησε η διαδικασία (μέσω περιφερειακών διευθυντών και εταιρειών)για συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολικών μονάδων.
Κι ενώ η υφυπουργός παιδείας δηλώνει ότι οι καταργήσεις-συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων θα γίνουν με «παιδαγωγικά» κριτήρια (τα μόνα κριτήρια που δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι η χρονική απόσταση και η συστέγαση σxoλικών μονάδων) κανένας δεν τα γνωρίζει αυτά. Αλλά με ποια επιχειρήματα θα πειστούν γονείς και μαθητές ότι είναι «για το καλό τους» η μετακίνηση σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, η ερήμωση των χωριών, η σχολική διαρροή κυρίως από οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων; Με ποια επιχειρήματα θα πειστούν γονείς και μαθητές ότι είναι «για το καλό τους» ότι θα αναγκάζονται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις μέχρι το σχολείο τους (χρόνος, χρήμα, λόγοι ασφάλειας);
Με ποια επιχειρήματα θα πειστούν γονείς και μαθητές ότι είναι «για το καλό τους» σχολεία τύπου «Γκράβας»
της περασμένης δεκαετίας, με μαθητές να «τσουβαλιάζονται» όπως τον παλιό καλό καιρό; Με ποια επιχειρήματα οι εκπαιδευτικοί ότι είναι και «για το δικό τους καλό» να κάνουν μάθημα σε τέτοια σχολεία και με την οργανική τους θέση να κινδυνεύει καθώς το φάντασμα της απόλυσης διασπείρεται από «επίσημα χείλη»;
Η κυβέρνηση, ικανoπoιώντας και τις ορέξεις του ΔΝΤ και της ΕΕ, αντί να στηρίξει το δημόσιο σχολείο (κτηριακό, υλικoτεxνική υποδομή, συντήρηση, θέρμανση, προγράμματα σπουδών και βιβλία για τις σύγχρονες ανάγκες και όχι για τις ανάγκες του κεφαλαίου κτλ) προκρίνει το «φθηνό δημόσιο σχολείο» έρμαιο στα χέρια της αγοράς και τους «ιδιώτες» να αλωνίζουν στην εκπαίδευση.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας συναντήθηκε με τον περιφερειακό -διευθυντή αλλά απαντήσεις δεν πήρε. Για όλα την ευθύνη θα έχει το υπουργείο λες και δεν θα προταθεί τίποτα από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, λες και δεν θα είναι συνυπεύθυνοι.
Ο Συνδυασμός Ανεξάρτητων Καθηγητών σε συνεργασία και συμπόρευση με άλλες κινήσεις εκπαιδευτικών της περιφέρειας, προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην κατεύθυνση ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και να απαιτήσουμε όλοι μαζί δυναμικά να σταματήσουν τα μακάβρια, για την εκπαίδευση, σχέδια.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Ιστοσελίδα : www.anexartiti.wordpress.com email : anexartiti@yahoo.gr

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Πανελλαδική απεργία πείνας των 300 μεταναστών εργατών


http://hungerstrike300.blogspot.com/
Κείμενο Απεργών Μεταναστών, Ιανουάριος 2010
Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη.

Είμαστε μετανάστες και μετανάστριες από όλη την Ελλάδα. Ήρθαμε εδώ διωγμένοι από τη φτώχια, την ανεργία, τους πολέμους, τις δικτατορίες. Οι πολυεθνικές της Δύσης και οι πολιτικοί υπηρέτες τους στις πατρίδες μας, δεν μας άφησαν άλλη επιλογή από το να ρισκάρουμε τις ζωές μας 10 φορές για να έρθουμε μέχρι την πόρτα της Ευρώπης. Η Δύση που καταληστεύει τον τόπο μας, με το απείρως καλύτερο βιοτικό επίπεδο από εκεί, είναι για μας η μοναδική ελπίδα να ζήσουμε σαν άνθρωποι. Ήρθαμε (με κανονική ή όχι είσοδο) στην Ελλάδα και δουλεύουμε για να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Βρισκόμαστε στην αναξιοπρέπεια και στο σκοτάδι της παρανομίας για να ωφελούνται οι εργοδότες και οι υπηρεσίες του κράτους από την άγρια εκμετάλλευση της εργασίας μας. Ζούμε από τον ιδρώτα μας και με το όνειρο κάποια στιγμή να αποκτήσουμε ίσα δικαιώματα με τους έλληνες συναδέλφους.

Το τελευταίο καιρό τα πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα για εμάς. Όσο κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις, όσο ακριβαίνουν τα πάντα, τόσο ο μετανάστης παρουσιάζεται ως φταίχτης, ως ο υπαίτιος για την εξαθλίωση και την άγρια εκμετάλλευση των ελλήνων εργαζομένων και μικροεπιχειρηματιών. Η προπαγάνδα φασιστικών και ρατσιστικών κομμάτων και οργανώσεων έχει πλέον γίνει η επίσημη γλώσσα του κράτους για το μεταναστευτικό. Η φρασεολογία τους αναπαράγεται πλέον αυτούσια από τα ΜΜΕ όταν μιλάνε για εμάς. Οι «προτάσεις» τους πλέον εξαγγέλλονται ως κυβερνητικές πολιτικές. Τείχος στον Έβρο, πλωτά στρατόπεδα και ευρωστρατός στο Αιγαίο, πογκρόμ και τάγματα εφόδου στις πόλεις, μαζικές απελάσεις. Πάνε να πείσουν τους έλληνες εργαζόμενους, πως συνιστούμε ξαφνικά απειλή για αυτούς, πως εμείς φταίμε για την πρωτοφανή επίθεση που δέχονται από τις ίδιες τους τις κυβερνήσεις.

Η απάντηση στο ψέμα και στη βαρβαρότητα πρέπει να δοθεί τώρα και θα την δώσουμε εμείς οι μετανάστες και μετανάστριες. Μπαίνουμε μπροστά με τη ζωή μας για να σταματήσουμε τώρα την αδικία σε βάρος μας. Ζητάμε την νομιμοποίηση όλων των μεταναστών/τριών, ζητάμε ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους έλληνες εργαζομένους και εργαζόμενες. Ζητάμε από τους έλληνες συναδέλφους μας εργαζομένους, από κάθε άνθρωπο που τώρα υποφέρει κι αυτός από την εκμετάλλευση του ιδρώτα του, να σταθεί δίπλα μας. Να στηρίξει τον αγώνα μας, για να μην αφήσει να επικρατήσει και στο δικό του τόπο το ψέμα και η αδικία, ο φασισμός και η απολυταρχία των πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Αυτό δηλαδή που έχει επικρατήσει και στις δικές μας πατρίδες και μας ανάγκασε να ξενιτευτούμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, εμείς και τα παιδιά μας.

Δεν έχουμε άλλο τρόπο για να ακουστεί η φωνή μας, για να μάθετε το δίκιο μας. Τριακόσιοι (300) από εμάς ξεκινάμε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του Γενάρη. Βάζουμε την ζωή μας σε κίνδυνο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ζωή αυτή για ένα αξιοπρεπή άνθρωπο. Προτιμούμε να πεθάνουμε εδώ, παρά τα παιδιά μας να ζήσουν αυτά που περάσαμε εμείς.

Ιανουάριος 2011
Η Συνέλευση των μεταναστών απεργών πείνας

Ο Γιάνναρης πάει Βερολίνο με την ταινία "Man At Sea".www.e-go.gr/cinemag/summary1.asp?catid=17455&subid=2&pubid=107934666
Οι εξαιρετική πορεία των ελλήνων κινηματογραφιστών συνεχίζει έξω από τα όρια της εγχώριας παραγωγής. Ακόμη μια ταινία γίνεται δεκτή σε διεθνές κινηματογραφικό φεστιβαλ. Ο λόγος για την καινούρια ταινία του Κωνσταντίνου Γιάνναρη "Man At Sea".

H ταινία συμμετέχει στο τμήμα Panorama Special και αποτελεί επίσημη επιλογή (official selection) του Φεστιβάλ Βερολίνου 2011. H παγκόσμια πρεμιέρα του Man at sea θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στην αίθουσα FriedrichstandtPalast. Έτσι ο Γιάνναρης συνεχίζει την πορεία του στα Διεθνή Κινηματογραφικά Φεστιβάλ και κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ του Βερολίνου.

Η ταινία μιλά με ένα σύγχρονο τρόπο για το πρόβλημα των μεταναστών.
Η ταινία ακολουθεί δύο ανθρώπου τον Άλεξ και την Κέιτ που έχουν χωρίσει μετά το θάνατο του γιου τους και ξανασυναντιούνται στο δεξαμενόπλοιο Sea Voyager. Την ίδια μέρα, ο Άλεξ σώζει τριάντα έφηβους μετανάστες που έχουν ναυαγήσει μεσοπέλαγα. Ο διοικητής της σχεδόν χρεοκοπημένης πλοιοκτήτριας εταιρείας πιέζει τον Άλεξ να λύσει το θέμα άμεσα, αλλά κάθε προσπάθειά του οδηγεί σε αδιέξοδο. Κι ενώ κάποια μέλη του πληρώματος δημιουργούν στοργικούς δεσμούς με τα παιδιά, ανάμεσά τους και η Κέιτ που δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στη μητρότητα, οι περισσότεροι θεωρούν ότι οι «επισκέπτες» τους έχουν κάνει κατάχρηση της φιλοξενίας τους. Αδύναμος να χειριστεί την αυξανόμενη ένταση και επηρεασμένος από τον χαμό του γιου του, ο Άλεξ προχωρά σε μια σειρά από λάθος ενέργειες, ώσπου τελικά βρίσκει το θάρρος να ξεπεράσει τον εαυτό του.

Το "Man at sea" είναι μια παραγωγή του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου (Highway Productions) σε συμπαραγωγή με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, την Ε.Ρ.Τ., τη NOVA, τη 2|35 και τη C.Giannaris Films. Και εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από το να ευχηθούμε τα καλύτερα στο αγαπημένο δημιουργό.

Κ. Ε.

Επίσκεψη του Γραμματέα της Κ.Π.Ε. του ΣΥΝ Δημήτρη Βίτσα στην Λαμία
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην Λαμία, ο Γραμματέας της ΚΠΕ, Δημήτρης Βίτσας, είχε συνάντηση με το Σωματείο Εργαζομένων στον ΟΣΕ, και με την Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων Λαμίας κατά των διοδίων.

Παρέθεσε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.

Παρευρέθηκε στην κοπή πίτας της Ν.Ε. Φθιώτιδας του Συνασπισμού μετά την ολοκλήρωση της οποίας ακολούθησε πολιτική ομιλία.


Στην ομιλία του τόνισε:

Αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ ικανή. Ικανή να αυξάνει το δημόσιο χρέος, ικανή να σφαγιάζει τους μισθούς και τα εισοδήματα των εργαζομένων και συνταξιούχων, ικανή να διαλύει οποιαδήποτε έννοια κοινωνικού κράτους, να ξεπουλά όσο-όσο το δημόσιο πλούτο με πρώτες τις δημόσιες επιχειρήσεις και τη δημόσια γη. Είναι πολύ ικανή να σκύβει το κεφάλι αλλά και να συμβάλλει στη γενική επίθεση του κεφαλαίου και του διευθυντηρίου της Ε.Ε. ενάντια σε όλους τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη. Ικανή να καταλύει βασικές συνταγματικές διατάξεις και να προστατεύει την πολιτική της με βάναυσο αυταρχισμό. Ικανή να επεξεργάζεται και να βάζει σε εφαρμογή επικοινωνιακά σενάρια με στόχο να δημιουργήσει αντιπαλότητα ανάμεσα σε κλάδους και στρώματα των εργαζομένων.

Αυτές οι ικανότητες την καθιστούν όχι μόνο υπεύθυνη απέναντι στην κοινωνία αλλά και επικίνδυνη.

Επικίνδυνη για την κοινωνία, για τη χώρα και την Ευρώπη.

Σήμερα χρειάζεται να ορθωθεί ένα μεγάλο μέτωπο αντίστασης και αλληλεγγύης. Αντίστασης στο μνημόνιο και στα κυβερνητικά μέτρα. Αντίστασης σε κάθε ένα ξεχωριστά και σε όλα μαζί. Σήμερα η προσπάθεια ενάντια στη διάλυση του ΟΣΕ συναντιέται με την μάχη ενάντια στην αύξηση των εισιτηρίων. Συνδέεται με τον αγώνα για τα διόδια και την αποτροπή των επιχειρησιακών συμβάσεων. Όλα αυτά μαζί με την εναντίωση σε κάθε καταστροφικό κυβερνητικό μέτρο συντείνουν σε μια πρώτη ανάγκη: Να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Να αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση που θα υπακούει στις κοινωνικές ανάγκες και θα βάλει εμπρός τη μηχανή της ανάπτυξης. Ανάπτυξη με στόχο νέες θέσεις εργασίας γιατί αυτό απαιτεί η ανάκαμψη της οικονομίας. Ανάπτυξη με στόχο την κοινωνική φροντίδα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η κρίση και η επιλογή δρόμου διεξόδου προϋποθέτει μια μεγάλη Αριστερά. Μια μεγάλη Αριστερά κινητήριο δύναμη του πολύμορφου, ευρύχωρου προοδευτικού αντιμνημονιακού μετώπου. Αριστερά που θα επιβάλλει την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Αριστερά που θα συναντιέται κοινωνικά και πολιτικά με την ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία και την ριζοσπαστική οικολογία. Αριστερά με στέρεους δεσμούς με τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, τη νέα γενιά, τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ο ΣΥΝ νοιώθει την βαριά ευθύνη που έχει σ’ αυτή την υπόθεση. Όλες οι προτάσεις μας έχουν στο κέντρο της προσοχής τους την ενότητα και την αποτελεσματικότητα. Διατρανώσαμε με τον πιο ευθύ τρόπο την διάθεση μας να κάνουμε ένα βήμα πίσω για να κάνουμε όλοι μαζί δύο βήματα μπροστά. Συγχρόνως δεν περιμένουμε. Προχωράμε με προωθητικές προτάσεις για την κοινωνία, με ενωτικές προτάσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ και όλη την Αριστερά.

Ενισχύουμε διαδικασίες, λογικές, συμπεριφορές αντιδιχαστικές. Ενισχύουμε δράσεις συσπειρωτικές. Υπερβαίνουμε τις υπάρχουσες καταστάσεις.
Ανοίγουμε τους δρόμους της ευρύτερης συμπαράταξης των αριστερών. Είναι ανάγκη της κοινωνίας στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι και τις πηγές του Γοργοποτάμου-Εγκρίθηκε άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ


ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμία, 20-01-2011

Για να μη γίνει ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός στο Φαράγγι και τις πηγές του Γοργοποτάμου και κοντά στην ιστορική Γέφυρα είναι γεγονός ότι δόθηκε πριν μερικά χρόνια ένας ειλικρινής αγώνας απ’ όλους τους φορείς της περιοχής. Αποτέλεσμα, το Συμβούλιο Επικρατείας να απορρίψει συνολικά την πρόταση της επένδυσης και να μπει ο φάκελος στο αρχείο. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οι δήμοι Γοργοποτάμου και Λαμίας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ήταν από τους βασικούς συντελεστές αυτής της επιτυχίας. Όλοι θα θυμούνται τη συγκέντρωση στο Γοργοπόταμο και τις υποσχέσεις όλων των ομιλητών ότι δεν θα επιτραπεί να γίνει αυτό το έργο. (Η καθολική αντίδραση των φορέων και η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε σαν αποτέλεσμα την 2495/2003 απόφαση του ΣτΕ με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ 108208/23-6-2000 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία ΜΥΗΕ, ισχύος 3,3MW ιδιοκτησίας Τηλ. Φωτεινού στον ποταμό Γοργοπόταμο Ν Φθιώτιδας»).
Είναι γνωστό επίσης, ότι όλα αυτά τα χρόνια γίνονταν συνεχείς προσπάθειες από την ίδια την εταιρεία, και από άλλες, να πάρει έγκριση για την κατασκευή όχι μόνο ενός αλλά περισσοτέρων ΜΥΗΕ. Κι αυτό γιατί ο Γοργοπόταμος θεωρείται “φιλέτο” με πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά στην ποσότητα και τη ροή του νερού, την πρόσβαση, την απόσταση από τον κορμό του δικτύου κλπ

Είναι γεγονός όμως ότι μας αιφνιδίασε η απόφαση της ΡΑΕ την 20 Οκτωβρίου 2010 να εγκρίνει την αίτηση της «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.», όπως ονομάστηκε τώρα η παλιά «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Δείτε την απόφαση (συνημμένα ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου):

Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882π.ε/29.11.2002 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-00373) Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 3,15 MW στη θέση «Γοργοπόταμος – Πόδι» των Δήμων Γοργοποτάμου και Λαμιέων του Νομού Φθιώτιδας, της εταιρείας «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» ως προς την ισχύ του έργου, από 3,15 MWe στα 1,45 MWe με μετατόπιση της υδροληψίας κατά περίπου 240 μέτρα (νέο υψόμετρο +131 μέτρα) κατάντη της αρχικής, σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες u964 της υποβληθείσας αίτησης τροποποίησης στη ΡΑΕ και ως προς την εταιρική μορφή και επωνυμία από «ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε «ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ Α.Ε.».

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.014/2882π.ε/29.11.2002 (ΑΔ-00373) Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύει ως έχει.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010

Δημήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑ Εποπτεύων Τομέα

Πρέπει να πούμε ότι δεν μας διακρίνει τόσο η καχυποψία. Γενικά εμπιστευόμαστε και θεωρούμε ειλικρινείς τις προθέσεις των ανθρώπων γύρω μας. Όμως, χωρίς να καταγγέλλουμε κανέναν, αυτή η αδράνεια των αρμοδίων φορέων, και ιδιαίτερα της (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των (πρώην) δήμων Γοργοποτάμου και Λαμίας, μας βάζει σε υποψίες. Η (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να προχωρήσει σε μελέτη για την ήπια αξιοποίηση και ανάδειξη της περιοχής του Γοργοποτάμου με όρους οικοτουρισμού. Το ίδιο βέβαια και οι δύο δήμοι, στους οποίους ανήκε γεωγραφικά η περιοχή. Εμείς έχουμε προτείνει να ανακηρυχθεί η ιστορική Γέφυρα του Γοργοποτάμου ως στοιχείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (δείτε συνημμένα την ανακοίνωση των Οικολόγων Πράσινων), πρόταση την οποία μάλιστα υιοθέτησε και ο Δήμος Γοργοποτάμου και ο κ Σταικούρας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η ανακήρυξη αυτή σημαίνει ότι η ευρύτερη περιοχή του Γοργοποτάμου εξασφαλίζει ειδική προστασία και αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, πέραν βεβαίως της ίδιας της Γέφυρας.

Αν βέβαια έχουν αλλάξει τα δεδομένα ή αν έχουν πεισθεί οι αρμόδιοι φορείς από τα επιχειρήματα, που προβάλλουν οι επενδυτές, οφείλουν να μας εξηγήσουν για να πεισθούμε κι εμείς. Όμως αυτή η έλλειψη διαφάνειας και η μυστικότητα δημιουργεί ένα κλίμα ανειλικρίνειας και πραγματικής υποψίας.
Επιγραμματικά αναφέρουμε: H περιοχή “Φαράγγι Γοργοποτάμου” έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 2440003. Η περιοχή “Κοιλάδα Ασωπού” έχει επίσης περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό 2440007 και η οποία είναι ενταγμένη στο Κοινοτικό Δίκτυο των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (S.P.A.). Η υδροληψία εμπίπτει επίσης στην περιοχή “Εθνικός Δρυμός Οίτης”, η οποία έχει περιληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο των περιοχών Δίκτυο NATURA 2000 με κωδικό GR 2440004 και ένας μέρος της εμπίπτει εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής “Σκασμένη Φραντζή – Δύο Βουνών” του Δασαρχείου Λαμίας.
Και βέβαια η πραγματική αντίθεση στο συγκεκριμένο δεν είναι: παραγωγή ενέργειας από υδατόπτωση, από τη μια, και φυσικό περιβάλλον από την άλλη, όπως Θα ισχυριστούν κάποιοι. Η πραγματική αντίθεση είναι: Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια στις πηγές του Γοργοποτάμου από τη μια, και νερό, φύση, περιβάλλον, οικοτουρισμός, απασχόληση, παράδοση, ιστορία από την άλλη. Απόδειξη, δεν υπήρξαν αντιδράσεις για τόσους άλλους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς στην περιοχή μας, στη Βίστριζα κι αλλού, οι οποίοι κατασκευάστηκαν και λειτουργούν.

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛ. ΕΤΑΙΡΙΑΣΟι πυρήνες των εθνικών δρυμών είναι περιοχές απολύτου προστασίας, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία. Με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στους πυρήνες των εθνικών δρυμών δεν είναι δυνατή λειτουργία μεταλλείων και λατομείων (Ν. 1734/87). Στον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και στη θέση «Κοκκινόβραχος», αναπτύσσονται μεταλλευτικές δραστηριότητες που παραβιάζουν κατάφωρα κάθε πλαίσιο προστασίας του, εθνικό και κοινοτικό.
Ο Όμιλος Φίλων του Δάσους ξεκίνησε τα τελευταία εφτά χρόνια έναν αγώνα για να τεθεί τέρμα στο περιβαλλοντικό αυτό έγκλημα και στην παρανομία. Από το σύνολο των δημοσίων εγγράφων που έχουμε στη διάθεση μας προκύπτει με σαφήνεια ο παράνομος χαρακτήρας των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στη θέση «Κοκκινόβραχος». Οι αγώνες μας είχαν σαν αποτέλεσμα την απόφαση του Δασαρχείου Λαμίας να σφραγιστεί από το 2004 το μεταλλείο.

Δυστυχώς η μεταλλευτική εταιρεία, παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν υποβληθεί από τις δασικές υπηρεσίες, εξακολουθεί την παράνομη δραστηριότητα. Στις δημοκρατίες κανένας πολίτης δεν μπορεί να είναι υπεράνω του νόμου.

Η επιθετικότητα της εταιρείας εκδηλώθηκε με κατάθεση μήνυσης εναντίον του Δ/ντή Δασών και του Δασάρχη Λαμίας για παράβαση καθήκοντος και του Ομίλου, στο πρόσωπο της προέδρου μας, για συκοφαντική δυσφήμιση,
διότι η εταιρεία ισχυρίζεται ότι ψευδώς υποστηρίζουμε ότι η εκμετάλλευση του «Κοκκινόβραχου» είναι παράνομη. Ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός διαψεύστηκε από το ίδιο το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που τοποθετήθηκε αρνητικά για τη χορήγηση άδειας επέμβασης στη θέση «Κοκκινόβραχος» και πιο πρόσφατα από το ΥΠΕΚΑ, που με έγγραφο του κάνει λόγο για μη νομιμότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας στην εν λόγω θέση .

Τέτοιες εκφοβιστικές ενέργειες και προσπάθειες δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Αντίθετα τον ενδυναμώνουν.


Η ευρύτερη περιοχή της Οίτης μπορεί να αναπτύξει ήπιες παραγωγικές δραστηριότητες, που θα σέβονται και θα προστατεύουν το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα στηρίζουν την τοπική κοινωνία. Καλούμε ιδιαίτερα το Δήμο Λαμιέων, που στη δικαιοδοσία του πλέον βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός και το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης να πάρουν θέση και να υποστηρίξουν δυναμικά την υπόθεση της προστασίας του Εθνικού μας Δρυμού.
Καλούμε επίσης όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και κινήσεις του τόπου μας και τις παραοίτιες τοπικές κοινωνίες, να πάρουν θέση, να στρατευθούν μαζί μας και να κινητοποιηθούμε όλοι για την προστασία του Εθνικού Δρυμού.

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ
http://www.gopetition.com/petition/41940.html

Στη Λαμία τη Τετάρτη 19/1/ ο Γραμματεας του ΣΥΝ Δημ. ΒίτσαςΤο πρόγραμμα της επίσκεψης του Γραμματέα του ΣΥΝ Δημήτρη Βίτσα στη Λαμία, αυριο Τετάρτη 19/01/11.

ώρα 6μμ. Συνάντηση με το σωματείο εργαζομένων στον ΟΣΕ στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας (πλ. Διάκου).

ώρα 6.45μμ. Συνάντηση με την "Επιτροπή Κατοίκων και φορέων Λαμίας κατά των Διοδίων" στο ξενοδ. ΣΑΜΑΡΑ στη πλ. Διάκου

ώρα 7.00 μμ. Συνέντευξη Τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ στο ξενοδ. ΣΑΜΑΡΑ στην πλατεία Διάκου

ώρα 7.30μμ Θα παρευρεθεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΕ Φθιώτιδας του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. Πολιτική ομιλία ώρα 8.15μμ στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΣΑΜΑΡΑ

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Τυνησία. Ο φόβος της μετάδοσης τρώει τα σωθικάhttp://aristerovima.gr/details.php?id=1687
Ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης συνεχίζεται, η οικονομική δραστηριότητα βρίσκεται στο μηδέν και δημόσιες υπηρεσίες και καταστήματα παραμένουν κλειστά, η κυβερνώσα ελίτ της Τυνησίας προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα του κενού εξουσίας όσο γίνεται πιο συντεταγμένα, ώστε να μην παρεισφρήσει ο λαϊκός παράγοντας. Η κίνηση του Γκανούσι αποτελεί μια μορφή πραξικοπήματος, η θέση του στρατού δεν είναι ακόμη σαφής, υπάρχουν δε πληροφορίες ότι κινείται προς την πρωτεύουσα Τύνιδα. Τα λαϊκά πυρά δέχεται ιδίως το υπουργείο Εσωτερικών που ενορχήστρωσε τη σφαγή των διαδηλωτών. Το Σάββατο δολοφονήθηκαν άλλοι 42 άνθρωποι σε επαρχιακή πόλη.

Η ελίτ, για να διασώσει τα συμφέροντα των δυνάμεων του καθεστώτος, προσπαθεί να εντάξει στις πολιτικές διαδικασίες για το σχηματισμό "εθνικής κυβέρνησης" δυνάμεις της αντιπολίτευσης.
Ο μεταβατικός πρόεδρος Φ. Μεμπαζάα δήλωσε ότι "όλοι οι Τυνήσιοι χωρίς εξαίρεση πρέπει να λάβουν μέρος στην πολιτική διαδικασία" (BBC 16/1). Συζητείται το όνομα του Μοχάμετ Νετζίμπ Σεμπί, ηγέτη του Προοδευτικού Δημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος διατηρεί κάποια αξιοπιστία μέσα στο λαό, επειδή του είχε απαγορευτεί να κατέλθει ως υποψήφιος πρόεδρος. Ο Σεμπί δήλωσε ότι η ανάληψη της εξουσίας από τον Γκανούσι την περασμένη Παρασκευή αποτελεί "αλλαγή καθεστώτος". Το κόμμα του ανήκε στη νόμιμη αντιπολίτευση επί Μπεν Αλί και ήταν προσαρμοσμένο στο θερμοκήπιο του καθεστώτος. Το BBC (16/1) μεταδίδει ότι ο Αχμέτ Μπεν Ιμπραχίμ, ηγέτης του "κεντροαριστερού κόμματος Αναγέννηση, συνομίλησε επίσης με τον Γκανούσι", όπως και ο Μπεν Τζαφαάρ του Κόμματος Ελευθερίας και Εργασίας. Επίσης μεταδίδει ότι ο εξόριστος ηγέτης του παράνομου ισλαμιστικού κόμματος Ρασέντ Γκανούσι δήλωσε πως θα επιστρέψει στην Τυνησία τις επόμενες εβδομάδες. Αναφέρεται ότι πιθανώς θα κληθεί να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις και ο Χαμά Χαμάμι, ηγέτης του Κ.Κ. Εργατών Τυνησίας (μαοϊκού προσανατολισμού) ο οποίος είχε συλληφθεί, αλλά απελευθερώθηκε.

Ο φόβος της μετάδοσης της κοινωνικής εξέγερσης σε άλλες αραβικές χώρες με παρόμοια προβλήματα διατρέχει τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Οι Financial Times γράφουν ότι η "Τυνησία είναι μεν μια μικρή χώρα, αλλά εξόχως σημαντική στις παρούσες συνθήκες. Όλες οι αραβικές εφημερίδες αναφέρουν λεπτομερώς τα γεγονότα της εξέγερσης, παρόμοιες διαδηλώσεις ξέσπασαν και στην Αλγερία, και ότι εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει τους Δυτικούς είναι το τι μέλλει γενέσθαι στην Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία". Ο Μπουρχάν Γκαλιούν, καθηγητής και επικεφαλής του Κέντρου Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών στη Σορβόνη αναφέρει (συνέντευξη στο France 24, 15/1) ότι λόγω της τυνησιακής εξέγερσης το πολιτικό πλαίσιο έχει ήδη αλλάξει. Οι ηγέτες των αραβικών χωρών αρχίζουν ήδη να επανεξετάζουν τις θέσεις τους, βλέπουμε αυξήσεις μισθών μέσα σε λίγες ημέρες και ανησυχία για την ανεργία. Θέλουν να δείξουν ότι "νοιάζονται". Η εξέγερση τονίζει, αν και δεν είναι μηχανικό φαινόμενο, θα επιφέρει αλλαγές στις ιδέες και στις διαθέσεις. Η σπίθα της Τυνησίας θα εξαπλωθεί, πιθανώς πρώτα απ΄ όλα στην Αίγυπτο (όπου το 2008 είχαν ξεσπάσει εξεγέρσεις για τις τιμές των τροφίμων).
Ο Γκαλιούν επιβεβαιώνει αυτό που γίνεται πλήρως αντιληπτό από τις πληροφορίες που έρχονται αυτές τις ημέρες από την Τυνησία. Ότι οι αντιδραστικές εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που έχουν να χάσουν πολλά από την κατάλυση του καθεστώτος του Μπεν Αλί προσπαθούν να καλύψουν ταχύτατα το κενό εξουσίας, αλλά και να διασπείρουν το χάος ως μέσο αποδυνάμωσης της εξέγερσης. Επίσης οι δυτικές δυνάμεις, κυρίως ευρωπαϊκές, κυριαρχούνται από το φόβο ότι μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση που δεν θα είναι της αρεσκείας τους. Το καθεστώς Μπεν Αλί είχε συμπαραταχθεί στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» της Ουάσιγκτον, έκανε μπίζνες με τους δυτικούς και ευτθυγραμμίστηκε πλήρως με το νεοφιλελευθερισμό. Είναι εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με καθεστώς ειδικής σύνδεσης από το 1995. Το 72,5% των εισαγωγών του προέρχεται από την ΕΕ και το 75% των εξαγωγών του κατευθύνεται σ΄ αυτήν και ιδίως στη Γαλλία.
Οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν επίσης σε οποιαδήποτε φιλολαϊκή αλλαγή στην Τυνησία, εφόσον επηρεάζει αρνητικά γι΄ αυτές τη Μ. Ανατολή. Άξιες παρατήρησης πρέπει επίσης να είναι οι αντιδράσεις των ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων στις εξελίξεις.

Δ.Τ του ΠΑΝΔΟΙΚΟ για το χαμό του Γιάννη Ζήση.ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΑΦΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΖΗΣΗ

Χάθηκε ο εραστής της φύσης και των πλασμάτων της Γης.
Ο φίλος. Ο αγωνιστής. Ο ιδεαλιστής. Ο ανιδιοτελής. Ο μεγαλόψυχος. Όλα αυτά δεν είναι λόγια ξεπροβοδίσματος , ούτε έχουν στοιχεία υπερβολής.
Για όσους τον γνώριζαν ήταν αυτός! Ο Γιάννης!
Τις ώρες που δεν διάβαζε... έγραφε τα συγγράμματά του.
Επαναστάτης και ασυμβίβαστος ... λάτρευε τη φύση και τα ζώα και ήθελε να ζει δίπλα στο Σπερχειό στη Μάκρη Φθιώτιδας.
Από πολύ νωρίς διέβλεψε στην οικολογία ένα πεδίο δράσης που θα διεύρυνε τις κοινωνικές αναζητήσεις του.
Το 1985 έφυγε από την Αθήνα με μια ομάδα συνεργατών του και εγκαταστάθηκε στην Μάκρη Φθιώτιδας - προγονικό τόπο καταγωγής του.
Ιδρυτής του «Σόλων» που εδώ και αρκετά χρόνια συντηρεί τον μοναδικό σταθμό περίθαλψης όλων των ειδών, ζώων και πτηνών στην Στερεά Ελλάδα.
Συμμετείχε ιδρυτικά στο Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων.
Διετέλεσε επί σειρά ετών, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας.
Με σημαντική προσφορά, αναγνωρισμένη απ' όλους.
Κεραυνός ήταν η είδηση ότι ο Γιάννης «έφυγε».
Δε θα φύγει όμως από τη μνήμη και τις καρδιές μας.
Υπήρξε φίλος, αδερφός, συνεργάτης, συναγωνιστής.

**Αντί στεφάνων το ΠΑΝΔΟΙΚΟ θα καταθέσει ένα ποσό για την περίθαλψη ζωών και πτηνών που αποτελούσε μεράκι και σκοπό του Γιάννη

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!


Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη τρομοκρατική επίδειξη δύναμης και αυταρχισμού της αστυνομίας που χθες το βράδυ επιτέθηκαν και συνέλαβαν το στέλεχος του Συνασπισμού Βύρωνα Δημοσθένη Παπαδάτο- Αναγνωστόπουλο ως ύποπτο για συμμετοχή στους Πυρήνες της Φωτιάς κατά λάθος! Ο Δημοσθένης κατά λάθος είναι από τα πιο γνωστά στελέχη της αριστεράς στο Βύρωνα.
Ο ξυλοδαρμός του από δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής, η προσαγωγή του με αμάξι και χωρίς καμία εξήγηση στην ΓΑΔΑ και όσα ακολούθησαν εκεί που άντρες της Αντιτρομοκρατικής με κουκούλες τον έκλεισαν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τον ξεγύμνωσαν και του έκαναν σωματικό έλεγχο. και αφού τον ανέκριναν για αρκετές ώρες τον άφησαν λέγοντας απλώς ότι επρόκειτο για .......λάθος! μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων και της νεολαίας που αναπτύσσονται από την κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα πάνε χέρι - χέρι κυριολεκτικά με τον Καρατζαφέρη.
Τα αντιλαϊκά μέτρα απαιτούν αυταρχισμό και εκφοβισμό της κοινωνίας. Είναι σαφές για όλους εμάς που θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για μια καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνία ότι η τρομοκράτηση της κοινωνίας δεν θα περάσει.
Καλούμε κάθε δημοκράτη πολίτη να καταδικάσει τις ενέργειες των αστυνομικών δυνάμεων που στο όνομα της τρομοκρατίας δέρνουν, βρίζουν, συλλαμβάνουν αγωνιστές πολίτες σε συγκεντρώσεις και έξω από τα σπίτια τους.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Π.Κ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΡΙΖΑ ΒΥΡΩΝΑ

Παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους ....


http://www.newstrap.gr/oineoimetaximas/5092-paidia-sikotheite-na-bgoyme-stoys-dromoys-.html
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011 21:40 Newstrap
της Δήμητρας Γώγου (Μαθήτρια στο 2ο Λυκείου Λαμίας)

Φοβάμαι. Μια λέξη που συναντάω σε κάθε μάτια γύρω μου.
Σ' ανθρώπους που παλεύουν για ένα μεροκάματο και ψάχνουν και για δεύτερο και για τρίτο. Όχι για να ζήσουν μια εμπειρία νεοπλουτισμού και αφθονίας, άλλα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Για να περάσουν και εκείνοι μια Κυριακή ελεύθεροι με τα παιδιά τους δίπλα στη θάλασσα!Κανένας δεν παύει να προσπαθεί. 'Ολοι σύμμαχοι και συναγωνιστές σε αυτόν τον παγερό πόλεμο των αξιών, της αξιοκρατίας, της ηθικής .
Ολοι μάχονται για να γεννήσουν έναν καινούριο κόσμο μέσα από τις στάχτες των παλαιοτέρων γονέων.Έτσι, κι εμείς τα νέα παιδιά... η επιπόλαιη νεολαία, έχοντας στους ώμους μας άδικες ευθύνες, ως αλλοτινός Χριστός ανεβαίνουμε το δικό μας Γολγοθά πριν αρχίσει καλά - καλά η ενήλικη ζωη μας.

Φόβος - αγωνία- Αβεβαιότητα που στοιχειώνει τα βράδια τα όνειρα μας και τα πνίγει στο γκρίζο και μουσκεύει κάθε στιγμή απελπισίας με δάκρυα. Κάποιοι θα φύγουν σαν χελιδόνια για ένα καλύτερο αύριο και για πιο ευνοϊκές συνθήκες.

Μα κάποιοι θα μείνουμε εδώ να παλέψουμε για ότι μπορεί να σωθεί και είμαι σίγουρη πως θα τα καταφέρουμε.
Αρκεί να μην αφήσουμε ξανά την πατρίδα μας, την μάνα μας να περπατήσει με κλειστά τα ματιά στο δρόμο του γκρεμού. Κάθε χειμώνα η πόλη καίγεται, κάθε Οκτώβρη απλώνεται ακόμα μια ελπίδα και φλέγεται στα αποκαΐδια των περιουσιών!
Κάθε 4χρονια καλούμαστε να εκλέξουμε έναν καινούριο γιάπη για να αποδεκατίσει εκ νέου τις αντοχές μας παρέα με τους αυλικούς του.Κάθε ενα δελτίο ειδήσεων και μια ανακοίνωση για περικοπές. Κάθε τηλεφώνημα και μια ανησυχία για υπενθύμιση χρεών.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά είμαστε υποχρεωμένοι να διαφυλάξουμε και να ανακαινίσουμε το πλανητικό μας σπίτι. Ένας πλανήτης έρμαιο των καταχρήσεων, μικρών και μεγάλων συμφερόντων. Όταν θα έρθει η σειρά μας να παραδώσουμε τον κόσμο αυτό στην επόμενη γενιά, ίσως να μην υπάρχει πράσινο και μπλε. Και τα παιδιά στα νηπιαγωγεία δεν θα ζωγραφίζουν σπίτια πλαισιωμένα απο απέραντα καταπράσινα λιβάδια, υπό τον καταγάλανο ουρανό και φωτισμένα από τον ξανθό ήλιο.

Αλλά, θα πιάνουν στα χέρια τους το καφέ χρώμα και θα σχηματίζουν ατέλειωτες ερήμους και ξεραμένα χείλη που ζητούν μια σταγόνα πόσιμο νερό. Τότε, λοιπόν, δεν θα θελα να αντικρίσουμε τα μάτια που αντικρίσατε εσεις.Βουτηγμένα στον φόβο, αντίθετα θέλω να δω ελπίδα, αισιοδοξία και καλές ψυχές έτοιμες να συνεχίσουν το κύκλο της ζωής.

Από την χώρα μου δεν έχω να περιμένω τίποτα, δεν περιμένω κάποιον σύγχρονο Σόλωνα να εφαρμόσει νέα Σεισάχθεια και να φέρει στο πολιτικό μέτωπο ειλικρίνεια και δικαιοσύνη. Ο προσωπικός αγώνας είναι το μέλλον αυτού του τόπου και η προσωπική προσπάθεια είναι η ελπίδα της χώρας αυτής. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα ''υποδουλωθούμε'' σε ευρωπαϊκές χώρες που είναι το κεφάλι του κόσμου με το πνεύμα της παγκοσμιοποίησης.

Δεν θέλω να πιστεύω πως μαζί με τον διογκωμένο ΦΠΑ και τους υπόλοιπους παραλόγους φόρους και επιβαρύνσεις θα δεχόμαστε επιστολές στα σπίτια μας σαν τα χαράτσια της σκλαβιάς. Θέλω να πιστεύω πως θα χω το δικαίωμα να ζω ελεύθερη στην χώρα μου, χωρίς να χρεώνομαι για τον αέρα που αναπνέω, να αντικρίζω ελληνική σημαία στην Ακρόπολη και να μην κλείνομαι στο σπίτι μου από τις 8 το απόγευμα. Η Ελλάδα γνωρίζει τι εστί κατοχή, χούντα, σκλαβιά, περιορισμοί και φτώχεια. Ποτέ όμως δεν έβαλε το κεφάλι κάτω. Κάθε αυριανή μέρα που θα συναντάμε μπορεί να ξημερώνει ακόμη και πιο δύσκολα εμπόδια, σκοπός όμως είναι ολοι εμείς οι απλοί πολίτες να μην καταπίνουμε άβουλα οτι μας σερβίρουν.

Θα τα καταφέρουμε! Ύστερα από κάθε παρακμή και πόλεμο, ακολουθεί πάντα η άνθιση και η ευημερία. Οι δικαιοσύνη δεν βρίσκεται στις καλαίσθητες αίθουσες με τα ακριβά, ξύλινα έδρανα. Η δικαιοσύνη βρίσκεται στην καθημερινότητα μας και καιρός είναι να σηκωθούμε από τις καρέκλες και να κατεβούμε στους δρόμους και να την διεκδικήσουμε. Η επανάσταση αρχίζει τώρα!

Καλή μας προσπάθεια!

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΘΕ. ΚΑΙ ΜΕΤΑ?Πεποίθησή μου είναι ότι όσο οι θεσμοί διακυβέρνησης και διοίκησης μιας χώρας απομακρύνονται από την κοινωνία, τόσο αυτό αποτελεί μειονέκτημα για την κοινωνία
. Αν μάλιστα πρόκειται για μια Δημοκρατική κοινωνία, τότε αυτό αποτελεί και πλήγμα στη δημοκρατία.
Ξεκινώντας από αυτή την πεποίθηση θεώρησα από την αρχή ότι το σχέδιο Καλλικράτης για την αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με τα λεγόμενα των περισσοτέρων (συνήθως εκφραστές της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης), όχι μόνο δεν θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες αλλά περισσότερο θα εξυπηρετήσει την κεντρική εξουσία, στα όποια σχέδια της, όποια κι αν είναι αυτή (ΠΑΣΟΚ ή Ν.Δ.).
Ο προηγούμενος τρόπος αυτοδιοίκησης όχι μόνο δεν βοηθήθηκε να λειτουργήσει, αλλά ουσιαστικά υπονομεύτηκε. Οι όποιες κεντρικές εξουσίες εκμεταλλεύονταν πάντα τους πόρους των τοπικών κοινωνιών με ελάχιστη ουσιαστικά ανταπόδοση προς αυτές.
Θα φανεί ίσως παράδοξο, αλλά ο πρωτύτερος τρόπος αυτοδιοίκησης είχε βαθιά ιστορία και ήταν βαθύτατα δημοκρατικός. Έχει την απαρχή του, στα πρώτα χρόνια της Ελληνικής ιστορίας όταν τα πρώτα χωριά και οι πρώτες μικρές πόλεις, συνεργάζονταν και με δημοκρατικό τρόπο δημιουργούσαν μεγαλύτερες κοινωνίες συνεργασίας, τις Αμφικτιονίες.
Αντίθετα η απομάκρυνση των θεσμών διακυβέρνησης από τις κοινωνίες, θυμίζει ή παραπέμπει περισσότερο σε αυτοκρατορίες, θυμίζει τις αρχαίες Περσικές Σατραπείες, τα Βυζαντινά Θέματα αλλά και τα πιο πρόσφατα Οθωμανικά Πασαλίκια. Θέλω να ελπίζω ότι οι σκέψεις μου και οι ανησυχίες μου, θα είναι λανθασμένες κι ότι στην πράξη ο Καλλικράτης θα λειτουργήσει υπέρ των τοπικών κοινωνιών. Το μέλλον θα δείξει. Τώρα όμως που το νέο αυτοδιοικητικό σύστημα παίρνει «σάρκα και οστά», το θέμα είναι, τι μέλλεται;
Επειδή πιστεύω, ότι η πολιτική υπάρχει για να υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία, και επειδή το πρώτιστο αγαθό του ανθρώπου είναι η υγεία, θεωρώ ότι η νέα αυτοδιοικητική αρχή, οφείλει πρώτα να ξεκινήσει το έργο της από τα ζητήματα που άπτονται της υγείας. Και τα πιο σημαντικά είναι αυτά που αφορούν την μόλυνση του περιβάλλοντος σε συγκεκριμένες περιοχές.
Κυρίαρχο φυσικά είναι η μόλυνση του Ασωπού και της γύρω περιοχής, αλλά και του Μαλιακού κόλπου, όπως επίσης και του Κορινθιακού στην περιοχή της Αντίκυρας. Το πρόβλημα του Ασωπού είναι τεράστιο, αλλά και ντροπή για τον σύγχρονο πολιτισμό μας. Η νέα Περιφερειακή ΑυτοΔιοίκηση οφείλει να λειτουργήσει άμεσα με ίδια ευθύνη, χωρίς εξαρτήσεις από την κεντρική διοίκηση, στην οποία ενδεχομένως να κρύβονται ιδιοτέλειες, όπως φαίνονται με πληρωμένα άρθρα στον Αθηναϊκό τύπο.
Η λύση ίσως δεν μπορεί να είναι άμεση, αλλά πρέπει να προωθήσει ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό κατ΄ αρχήν της βιομηχανικής ζώνης των Οινοφύτων και στη συνέχεια και της ευρύτερης περιοχής που θα επεκτείνεται τόσο προς την πλευρά της Αθήνας, όσο και προς την πλευρά της Χαλκίδας.
Όσο κι αν αυτό φαίνεται ένα τεράστιο έργο, είναι απολύτως απαραίτητο ώστε να προωθηθεί μέσα από ένα τέτοιο έργο η διαχείριση των λυμάτων και των αποβλήτων (και των στερεών) όλων των βιομηχανιών με την υποχρεωτική ένταξη τους, αλλά και των κατοικήσιμων περιοχών. Φυσικά ένα τέτοιο έργο δεν λειτουργεί μόνο για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά είναι και αναπτυξιακό.
Παράλληλα είναι αναγκαίο να προωθηθούν νέες αγροτικές καλλιέργειες μικρότερης έντασης της γης, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των γεωργικών εδαφών από την περαιτέρω μόλυνση π.χ. επέκταση στην καλλιέργεια σιτηρών κ.λπ.
Θα ήταν χρήσιμο, αναγκαίο θα έλεγα, ένα μέρος αγροτικής γης χαμηλής απόδοσης να μετατραπεί σε δασική έκταση. Για κάτι τέτοιο θα μπορούσε να απαιτηθεί η οικονομική υποστήριξη από τα αναπτυξιακά προγράμματα. Αυτό ίσως μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να ήταν και εκμεταλλεύσιμο. Απλά, κατά την εκτίμησή μου χρειάζεται όραμα.
Σε μια τέτοια προσπάθεια η νέα Περιφερειακή Διοίκηση οφείλει να διεκδικήσει την σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τεχνογνωσία, αλλά και σε οικονομική υποστήριξη. Ανάλογα οφείλει να λειτουργήσει και στον Μαλιακό κόλπο αλλά και στον Κορινθιακό.
Οφείλει η νέα Διοίκηση να δώσει οριστικές απαντήσεις στους κάτοικους των γύρω περιοχών, αν πράγματι δεν μολύνονται αυτές οι περιοχές.
Παράλληλα, οφείλει να αναλάβει άμεσα τις υποχρεώσεις της για τα Νοσοκομεία της περιφέρειας, ώστε η λειτουργία τους να εξυπηρετεί τις τοπικές κοινωνίες και να μην υποβαθμιστούν περαιτέρω όπως συστηματικά γίνεται τελευταία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι από κάποιους (ενδεχομένως και από την κυβέρνηση) σχεδιάζεται η εκποίηση των Νοσοκομείων σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Επειδή όμως τα πάντα είναι συνυφασμένα με την οικονομία, η νέα Περιφερειακή Διοίκηση έχει ένα τεράστιο έργο να κάνει και στον τομέα αυτό. Οφείλει ξεκινώντας, να οργανώσει όλη την οικονομική δραστηριότητα με κυρίαρχη λογική την νοικοκυροσύνη αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Mέλος της Επιτροπής προγράμματος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: ανησυχία για διοξινούχα τρόφιμα στη χώρα μας


Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η ανησυχία για διοξινούχα τρόφιμα στη χώρα μας, οι αμφιλεγόμενοι όροι παραγωγής και οι πλημμελείς έως ανύπαρκτοι, έλεγχοι εγχώριων και εισαγόμενων τροφίμων, ως προς την ποιότητα και υγιεινή τους
Προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


Η τεράστια καθυστέρηση στην αποκάλυψη διοξινούχων πουλερικών, αβγών και χοιρινών στη Γερμανία, την ύπαρξη των οποίων οι γερμανικές αρχές αποδίδουν σε εγκληματική ενέργεια (!) έχει ενσπείρει μεγάλες ανησυχίες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, πολύ περισσότερο που σε ορισμένες εξ’ αυτών έχει επισήμως διαπιστωθεί η εισαγωγή τέτοιων μολυσμένων προϊόντων από τη Γερμανία.

Ιδιαίτερα ανήσυχη είναι η κοινή γνώμη στη χώρα μας η οποία, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (ΕΦΕΤ), διατηρεί μεγάλα ερωτηματικά για το κατά πόσο και με ποια επιμέλεια και αυστηρότητα έχουν διεξαχθεί σε βάθος έλεγχοι για εισαγόμενες μολυσμένες παρτίδες Γερμανικών τροφίμων, που άμεσα ή έμμεσα περιέχουν διοξίνες.

Γενικότερα είναι μεγάλη η ανησυχία στην κοινή γνώμη για το κατά πόσο τηρούνται επί της ουσίας οι ποιοτικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές υγιεινής στα εγχώρια και εισαγόμενα προϊόντα διατροφής καθώς και για την πληρότητα και αξιοπιστία των σχετικών ελέγχων.

Επισημαίνουμε, ιδιαίτερα, την παράνομη εισβολή μεταλλαγμένων προϊόντων ή προϊόντων που περιέχουν μεταλλαγμένες ουσίες στα ράφια των πολυκαταστημάτων, τα οποία αγοράζουν οι ανυποψίαστοι καταναλωτές, αφού οι σχετικοί έλεγχοι αποδεικνύονται διάτρητοι.

Επειδή η διατροφική κρίση ποιότητας και υγιεινής των προϊόντων είναι, ίσως, πιο επικίνδυνη από την οικονομική.

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Έχουν προβεί οι αρμόδιες υπηρεσίες και πρώτα από όλα ο ΕΦΕΤ σε εμπεριστατωμένους, συντονισμένους και σε βάθος, ελέγχους προκειμένου να διαπιστώσουν την ενδεχόμενη εισαγωγή διοξινούχων τροφίμων από τη Γερμανία; Συνεχίζουν αυτούς τους ελέγχους και μπορούν να καταθέσουν στη Βουλή τα σχετικά στοιχεία;

2. Προβαίνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στον έλεγχο για μεταλλαγμένες ουσίες και μεταλλαγμένα προϊόντα και μπορούν να διαβεβαιώσουν για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των σχετικών ελέγχων;

3. Τι πρόκειται να πράξουν για την ποιοτική και υγιεινή αναβάθμιση των τροφίμων
μαζί με την αναβάθμιση των σχετικών ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και για τη διαμόρφωση ενός νέου πολύ πιο ασφαλούς μοντέλου παραγωγής τροφίμων σε Ελλάδα και Ευρώπη;

Τέλος, παρακαλούμε, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τον ΕΦΕΤ σχετικά με την ενδεχόμενη εισαγωγή διοξινούχων τροφίμων από τη Γερμανία, όπως κατατεθούν στη Βουλή τα σχετικά έγγραφα-στοιχεία

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές:
Λαφαζάνης Παναγιώτης
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής ΣΥΝ για το νέο διατροφικό σκάνδαλο με διοξίνες σε πουλερικά, αυγά, ζωοκομικά προϊόντα και ζωοτροφές

Το νέο διατροφικό σκάνδαλο με τις μολυσμένες από διοξίνες ζωοτροφές αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της εντατικής βιομηχανοποιημένης γεωργίας στην ΕΕ, θυσιάζει την υγεία και τη διατροφική ασφάλεια των λαών στο βωμό της κερδοφορίας των πολυεθνικών του αγροδιατροφικού τομέα.

Παρά τις εναγώνιες προσπάθειες των κυβερνητικών παραγόντων για καθησυχασμό των καταναλωτών, η αποδυνάμωση του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών ελέγχου τροφίμων, η απουσία συγκεκριμένων και θεσμοθετημένων μηχανισμών ελέγχου για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και το ασαφές θεσμικό πλαίσιο, αποδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να μπεί τέλος στην ασυδοσία των μεγαλοεπιχειρηματικών συμφερόντων που κερδοσκοπούν σε βάρος των καταναλωτών και των αγροτών.

Απαιτείται ένα σαφές και πλήρες θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών για την κάλυψη όλων των σταδίων της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι και το στάβλο μέχρι το πιάτο του καταναλωτή, εντατικοποίηση των ελέγχων και άμεση απόσυρση όλων των μολυσμένων προϊόντων από την αγορά. Κυρίως όμως απαιτείται ριζική και ουσιαστική ενίσχυση της χωρικής γεωργίας και της παραγωγής παραδοσιακών και ποιοτικών προϊόντων, γιατί είναι η μόνη πολιτική που διασφαλίζει τη διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών αλλά και το εισόδημα των μικρομεσαίων αγροτών.

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Λάρυμνα και ΛΑΡΚΟ: μαύρη μαυρίλα πλάκωσε…


Το εργοστάσιο μεταλλουργίας της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα. Μαύρη σκουριά καλύπτει τα πάντα. Μαύρη γη, μαύρος αέρας, μαύρη θάλασσα, μαύρες παραλίες. Κι όμως κάποιοι ψαρεύουν ενώ στον διπλανό κολπίσκο έχει ιχθυοκαλλιέργειες
antigoldgreece.wordpress.com/2011/01/09/larymna-2/

...λεφτά υπάρχουν! (μια διάλεξη με τον Richard D. Wolff)


Αποκαλυπτικός ο Ρίτσαρντ Γουόλφ-ο οποίος υποήρξε και καθηγητής του ΓΑΠ- για την οικονομία της Ελλάδας μέσα από μια ξεκαρδιστική διάλεξη πλην όμως εντελώς αποστομωτική.
Σχετικό ποστ http://jungle-report.blogspot.com/2011/01/o-r-wolff.html

Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

Κερατέα βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2011


Τα ΜΑΤ επιτίθενται στους κατοίκους με χημικά και κανόνι νερού, ενώ άλλα ΜΑΤ βανδαλίζουν τα αυτοκίνητα τους και η τροχαία Κερατέας κόβει κλίσεις και αφαιρεί πινακίδες!

Το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2011, τα ΜΑΤ που βρίσκονταν στην Κερατέα, καταπατώντας για ακόμα μία φορά τα δημοκρατικά δικαιώματα των κατοίκων τους εμπόδισαν να κινηθούν προς στην λεωφ. Λαυρίου, με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό τους με χρήση χημικών και νερού υπό πίεση. Η αντίδραση των κατοίκων ήταν αναμενόμενη. Πετροπόλεμος και μολότοφ.

Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ απώθησαν τους κατοίκους ενώ άλλοι προέβησαν σε βανδαλισμούς των οχημάτων του συγκεντρωμένου πλήθους που ήταν παρκαρισμένα στην άκρη της λεωφόρου και στα τριγύρω χωράφια. Σπασμένοι καθρέπτες, παρμπρίζ, χαραγμένα οχήματα, βαθουλώματα από χτυπήματα γκλομπ ήταν το αποτέλεσμα της βιαιότητας των ΜΑΤ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι άνδρες της τροχαίας Κερατέας μοίρασαν κλήσεις και πήραν τις πινακίδες από τα οχήματα.

Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο. 300 αγανακτισμένοι κάτοικοι εισέβαλαν στην Διεύθυνση Τροχαίας Κερατέας καταστρέφοντας ότι έβρισκαν μπροστά τους, αφού οι άνδρες εκεί δεν τους επέστρεφαν τις πινακίδες.
Στην συνέχεια ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίες εντός της Κερατέας που κατέληξε στην διεύθυνση ασφάλειας του αστυνομικού τμήματος Κερατέας. Εκεί πυρπολήθηκε ένα όχημα της ασφάλειας, ενώ καταστράφηκε η πρόσοψη του αστυνομικού τμήματος καθώς και μέρους του εσωτερικού από ρίξεις μολότοφ και πετρών.
Η βία των ΜΑΤ φέρνει βία ...θα έπρεπε να το γνωρίζουν αυτό οι κύριοι που τους διοικούν. Κατάφεραν σε λίγες μόνο μέρες να κάνουν απλούς φιλήσυχους κατοίκους σε εξαγριωμένους πολίτες.

Πηγή: groiko

REDNotebook http://rnbnet.gr/details.php?id=1356

Η τραγική ιστορία της Αιτής


της Χαρά Παρμενοπούλου. Δημοσιεύτηκε στην εφημ. ΔΡΥΑΣ Δεκέμβρης 2010

Είναι η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου που έγινε ευρέως γνωστή όταν τον περασμένο Ιανουάριο καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή επιδημία χολέρας και ταυτόχρονα περνά μία περίοδο πολιτικής έντασης με βίαιες συγκρούσεις.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να διηγηθεί κανείς την τραγική ιστορία της Αιτής. Κατ’ αρχάς το πρόβλημα είναι πολιτικό, δεν έχει απλά να κάνει με μια φυσική καταστροφή. Η Αϊτή ήταν κάποτε, ένα πλούσιο νησί εξ αιτίας του εμπορίου σκλάβων που μεταφέρονταν από την Αφρική. Υπήρξε το πρώτο ανεξάρτητο κράτος στην Λατινική Αμερική και το πρώτο κράτος που κυβερνήθηκε από μαύρους χάρις στην επανάσταση των σκλάβων το 1791, που έδιωξαν τους Γάλλους δουλεμπόρους. Από το 1947 ανέλαβαν τη χώρα οι Αμερικανοί. Άρχισε μια περίοδος επεμβάσεων, επιβολής δικτατορικών και διαφθαρμένων καθεστώτων και πολιτικών δολοφονιών. Για να δώσει βοήθεια στην χώρα που εν τω μεταξύ είχε αποκτήσει ένα τεράστιο εξωτερικό χρέος το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέβαλλαν την νεοφιλελεύθερη συνταγή. Υποχρέωσαν την κυβέρνηση της Αϊτής να καταργήσει τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα, πράγμα που οδήγησε στην εξαφάνιση της τοπικής παραγωγής και την εισαγωγή φθηνών δυτικών προϊόντων. Επί πλέον, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες από τα σχολεία μέχρι τα νοσοκομεία, καταργήθηκαν. Έτσι όταν έγινε ο καταστροφικός σεισμός και οι τενεκεδουπόλεις κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα δεν υπήρχαν νοσοκομεία να περιθάλψουν τα θύματα ούτε πυροσβεστική υπηρεσία να τους απεγκλωβίσει από τα συντρίμμια.
Η ιστορία της Αιτής μπορεί ακόμα να ειδωθεί από την άποψη της περιβαλλοντικής καταστροφής, λόγω της αλόγιστης χρήσης των φυσικών της πόρων. Τον περασμένο αιώνα η Αιτή ήταν μια αγροτική χώρα που καλύπτονταν σε ποσοστό 60% από τροπικά δάση. Σήμερα τα δάση καλύπτουν μόλις το 5% του εδάφους της εξαιτίας της υπερβολικής υλοτομίας. Η εξαφάνιση των δασών είχε σαν επακόλουθο τη διάβρωση του εδάφους, κατολισθήσεις και καταστροφικές πλημμύρες με χιλιάδες θύματα. Η καλλιεργήσιμη γη εξαφανίστηκε και ο κατεστραμμένος αγροτικός πληθυσμός αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στα αστικά κέντρα, παρέχοντας φτηνή εργατική δύναμη στις πολυεθνικές. Όμως ο μισθός τους δεν αρκούσε για την επιβίωση. Όταν με τη διατροφική κρίση οι τιμές των τροφών απογειώθηκαν, οι Αϊτινοί έφτασαν να τρέφονται με μπιφτέκια λάσπης, με αλάτι από τη θάλασσα και λίγο βούτυρο που έψηναν στον ήλιο!
Αυτή είναι με λίγα λόγια η τραγική ιστορία της Αιτής. Μια διδακτική ιστορία που μας δείχνει πώς μια ανεξάρτητη και αυτοσυντήρητη χώρα μπορεί να μετατραπεί σε εξαθλιωμένη και εθνικά υποτελή. Κάθε ομοιότητα με τα δικά μας, ας θεωρηθεί ως συμπτωματική.

Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Ο Παπουτσής του φράχτηΤου ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥwww.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=591140
06/01/2011
Η στοιχειώδης αντικειμενικότητα απαιτεί να δηλώσουμε ότι εν αδίκω βρίσκεται η Κομισιόν, που επικρίνει την ιδέα του Χρήστου Παπουτσή να ορθώσει έναν εθνικό φράχτη στον Έβρο, για να εμποδίζει τους παράνομους μετανάστες να περνούν στην Ελλάδα. Όπως εν αδίκω βρίσκονται και όσοι εμφανίζονται εξοργισμένοι με την ιδέα, η οποία πάντως σύμφωνα με τον υφυπουργό Μ. Όθωνα θα γίνει πράξη με διαδικασίες εξπρές και τα αποτελέσματά της θα φανούν λίαν συντόμως και θα είναι θεαματικά.

Ούτε τα αποτελέσματά της όμως χρειάζεται να δούμε, ούτε και κοτζάμ Όθωνας είναι ανάγκη να χαλάει τη ζαχαρένια του για να κατανοήσουμε την αξία της. Και μόνον η δήλωση του αρμόδιου υπουργού ότι η ελληνική κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όριά της και του επίσης αρμόδιου υφυπουργού ότι τα όρια των ανοχών της ελληνικής κοινωνίας δεν επιδέχονται υποκρισίες, θα αρκούσαν για να πείσουν τον καλόπιστο. Αρκεί να ξέρει λίγα πράγματα για την αξία που αποκτά ο φράχτης, το συρματόπλεγμα, το τείχος, όταν μια κοινωνία ξεπερνάει τα όρια των ανοχών της.

Δεν είναι σαφής η συσχέτιση, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στις ανοχές της γερμανικής κοινωνίας και στους φράχτες για τους Εβραίους, τους κομμουνιστές, τους ομοφυλόφιλους και τους Τσιγγάνους, που συρματόπλεξαν την Ευρώπη; Ανάμεσα στις ανοχές της ανατολικογερμανικής κοινωνίας και το τείχος του Βερολίνου; Ανάμεσα στις ανοχές της ισραηλινής κοινωνίας και το θηριώδες τείχος στη δυτική όχθη; Και δεν συναντάμε την ίδια συσχέτιση και στην ισπανική Θέουτα, που το φράχτη της θα αντιγράψουν οι δικοί μας, έστω κι αν έχει κοστίσει και κάποιες ζωές;

Άμα μια κοινωνία δεν αντέχει, δεν αντέχει. Πάει τελείωσε. Θα τα στήσει τα συρματοπλέγματά της, ότι κι αν λένε οι υποκριτές, οι φίλοι των παράνομων μεταναστών, των μαύρων, των ομοφυλόφιλων και των ιδεολογικώς μαγαρισμένων. Το θέμα είναι να βρεθεί εκείνη η ευφυής και ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, που και θα μετρήσει σωστά τις ανοχές της κοινωνίας και θα υλοποιήσει τη θέλησή της για φράχτες. Άπαξ και μας έλαχε ο Παπουτσής θα τον κοιτάμε και στα δόντια; Σκεφτείτε ότι σε άλλους έλαχε ο Χίτλερ… Το θέμα τώρα είναι να κάνει καλή δουλειά. Κι όχι να αμφισβητούμε το αυτονόητο -ότι στη νέα Ελλάδα του Παπανδρέου ταιριάζει το συρματόπλεγμα…

Το ημερολόγιο της Αυγής για το 2011


Την επόμενη Κυριακή Μαζί με την «Αυγή»

Το ημερολόγιο για το 2011

Εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ:


Έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Γ. Βελισσαρίδης, Κ. Γραμματόπουλος, Α. Θεοδωρόπουλος, Γ. Δήμου, Βάσω Κατράκη, Αλ. Κορογιαννάκης, Λουκία Μαγγιώρου, Γ. Σικελιώτης, Τάσσος) αλλά και ανώνυμων δημιουργών από παράνομα έντυπα της Αντίστασης, 1941-1944.

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-COHN BENDIT: Θέλουμε να βγάλουμε κέρδη στην πλάτη της Ελλάδας!

«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την Στερεά Ελλάδα–ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΜε την παρέμβασή του επί της διαδικασίας και αφού είχε προηγηθεί επιστολή στους επικεφαλής των Περιφερειακών Παρατάξεων με συγκεκριμένες προτάσεις στηριγμένες στις αρχές της ανα-λογικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας που βαθαίνουν την δημοκρατική λειτουργία του, υπηρετούν την διαφάνεια και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητά του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμμετείχε στην συγκληθείσα συνεδρίαση για τη εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής ο Περιφερειακός Σύμβουλος της «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ για την Στερεά Ελλάδα–ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ» κ. Νίκος Στουπής.
Στην παρέμβασή του κατά την διάρκεια της συνεδρίασης ο N. Στουπής τόνισε:
«Είναι σαφές πως οι διαδικασίες που αφορούν την εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής καθορίζονται από τον Ν.3852/2010 και την 42 Εγκύκλιο/ Υπουργική Απόφαση 71352/ 14-12-2010. Το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως, κατά την γνώμη μας, οφείλει στα πλαίσια του Νόμου και ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα βαθαί-νουν την δημοκρατία, θα υπηρετούν την διαφάνεια και θα βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα δράσης του. Κάτι τέτοιο, θα διασφάλιζε την εκφρασθείσα βούληση του νομοθέτη όσον αφορά την «συγκρότηση του 2ου βάθρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια μιας δημοκρατικά αποκεντρω-μένης Διοίκησης», θα συμπλήρωνε τα πιθανά κενά και ελλείψεις του νομοθέτη σε έναν θεσμό που τώρα πορεύεται τα πρώτα του βήματα, θα ικανοποιούσε το δημοκρατικό λαϊκό αίσθημα. Οι εκλογές για Προεδρείο και Οικονομική Επιτροπή προσφέρονται για να ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να λειτουργεί με μια τέτοια ακριβώς αντίληψη αρχών που θα στηρίζεται πρωτίστως στην α-ναλογικότητα και αντιπροσωπευτικότητα». Με βάση το σκεπτικό αυτό προτάθηκε:
Για την Εκλογή Προεδρείου όσον αφορά την αντιπροεδρία να υπάρξει συμφωνία να μοιραστούν την θέση ανά θητεία η δεύτερη (« ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ» και η τρίτη («ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΜΑΡΙΝΟΣ») παράταξη.
Μετά την άρνηση της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ να αρνηθεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες συγκρότη-σης του Προεδρείου παρόλη την συμμετοχή της στις ψηφοφορίες, έγινε αποδεκτό από τις συμμετέ-χουσες στην συζήτηση δυνάμεις της αντιπολίτευσης (απουσίαζε η κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ενώ συμμετέσχε στην ψηφοφορία) την θέση του αντιπροέδρου να καταλάβει η παράταξη ΧΕΙΜΑΡΑ και για τις δύο θη-τείες. Όσον δε αφορά την θέση του γραμματέα να την μοιραστούν οι υπόλοιποι κατά αλληλουχία της σειράς εκλογής τους («ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΟΥΠΗΣ» - «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗ»), ανά ισότιμο χρονικό διάστημα που θα προσδιορισθεί επακριβώς, με αμοιβαίες πολιτικά παραιτήσεις, όταν πληρώνεται ο συμφωνημένος χρόνος. Από τις συμμετέχουσες στην συζήτηση δυνάμεις της αντιπολίτευσης (απου-σίαζε η κ. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ενώ συμμετέσχε στην ψηφοφορία) έγινε αποδεκτό την θέση του γραμματέα για το πρώτο διάστημα να αναλάβει η παράταξη ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Για την Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής που εξ αρμοδιοτήτων θεωρείται από τις πιο σοβαρές στην λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου εκφράστηκε η διαφωνία στην αυτονόμησή της από τις από-φάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και προτάθηκε όλες οι αποφάσεις της να τελούν από την τελική έγκριση του Συμβουλίου. Για δε την λειτουργία της, πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον κ. Περιφερειάρχη, οι αναπληρωματικοί - και σε κάθε περίπτωση οι εκπρόσωποι των συνδυασμών - να έχουν δυνατότητα παρακολούθησης κάθε συνεδρίασης με δικαίωμα λόγου.
Όσον αφορά την συγκρότησή της προτάθηκε οι θεσμοθετημένες τακτικές θέσεις της μειοψηφίας να καταληφθούν αναλογικά με την δύναμη κάθε συνδυασμού της αντιπολίτευσης ( 2 θέσεις « ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΧΕΙΜΑΡΑΣ» και 1 θέση «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΜΑΡΙΝΟΣ»). Για δε τις θεσμοθετημένες θέσεις των αναπληρωματικών της μειοψηφίας προτάθηκε να καλυφθούν από τους υπόλοιπους 3 αντιπολιτευτικούς συνδυασμούς «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»- «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΤΟΥΠΗΣ» - «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΣΠΑΝΟΥΔΗ»).
Δυστυχώς η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από τις υπόλοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης με εξαίρε-ση την φραστική συμφωνία ΧΕΙΜΑΡΑ.
Έτσι σε μια εκδήλωση συνέπειας με τα προτεινόμενά της η «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» υπερψήφισε για τακτικούς τους 2 υποψήφι-ους ΧΕΙΜΑΡΑ και τον 1 υποψήφιο ΜΑΡΙΝΟΥ, έθεσε υποψηφιότητα για αναπληρωματικό μέλος και ψήφισε τον εαυτό της, εκλεγόμενη αφού έλαβε την εμπιστοσύνη 29 μελών επί 49 παρόντων του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011