Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΚΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ο Βόρειος Ευβοικός!!!

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Μαλεσίνας

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ ΕΥΠΕ
 
 Θέμα: Σκανδαλώδης Απόκρυψη της πραγματικής οικολογικής κατάστασης του Βορείου Ευβοϊκού Κόλπου από τη Δνση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ


  Κατά τη διάρκεια της Δημοσιας Διαβούλευσης σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την εφαρμογή ΠΟΑΥ Β & Ν Ευβοϊκό Κόλπο, η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλικής –Στ.Ελλάδας απέστειλε στην ΕΥΠΕ τη γνωμοδότησή της στην οποία περιλαμβάνονταν παρατηρήσεις και προτάσεις επί της εν λόγω ΣΜΠΕ.

 Στη συνεχεία η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ με έγγραφό της απάντησε επί των παρατηρήσεων και προτάσεων με ένα δισέλιδο έγγραφο με αριθ Πρωτ.201840/18-9-2012 το οποίο βρίθει ανακριβειών με αιχμή την απόκρυψη της πραγματικής οικολογικής κατάστασης του Βορείου Ευβοϊκού Κόλπου καθώς αναφέρει ότι ο Βορειος Ευβοικός Κολπος είναι ένα υγιές οικοσύστημα το οποιο μετα από 15ετη συνεχή λειτουργια πληθώρας υδατοκαλλιεργιών διατηρει τα χαρακτηριστικά του!!


 Στην Α Φάση όμως του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας GR07 ( ΥΠΕΚΑ Ειδική Γραμματεία Υδάτων Δ/νση Υποστήριξης και Ανάπτυξης Ιανουάριος 2012
http://wfd.opengov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=12  
αναφέρεται σαφέστατα ότι η οικολογική καταστασταση του Βόρειου Ευβοικού Κόλπου και του Μαλιακού χαρακτηρίζεται Μέτρια 
με σημαντικότερες επιπτώσεις την επιβάρυνση με ουσίες προτεραιότητας και ειδικούς ρύπους καθώς και ευτροφισμό
 (GR 0719C0006N και GR07 18C0007N αντίστοιχα) στις σελίδες:
 - Α ΠΟ9.Τ1-22
 - Α ΠΟ9. Τ1-53
 Προτείνονται δε και τα εξής στις σελίδες
- Α Π11.Τ1- 42
- Α Π11.Τ1- 43
- Α Π11 .Τ1 - 61
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελίδες 98, 99 και 108

 α)Τα υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής συμπεριλαμβανομένων περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης και GR07 18Cεπιβάλλεται η διατήρηση,προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας συμπληρωματικά με την οδηγία 2000/60/ΕΚ(πχ. Παραλίες Σκάλας Αταλάντης, Τραγάνας κ.λ.π.)

 β) Περιοχές που προορίζονται για την προστασία των οικοτόπων ή ειδών, όταν η διατήρηση ή η βελτίωση της κατάστασης των υδάτων είναι σημαντική για την προστασία τους επιβαλλεται να προστατεύεται και να βελτιώνεται η κατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος που είναι αναγκαίο για την συντήρηση των οικοσυστημάτων (π.χ. υγροβιότοποι των Νήσων Αταλαντης κ.λ.π.) 

γ)Τροποποίηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις Υδατοκαλλιέργειες στο Βόρειο Ευβοικο σε περιοχές που η οικολογική κατασταση ειναι κατωτερη της Καλής [π.χ. Κόλπος Αταλάντης-Θεολογου-Λιβανατών (Οπουντιος Κολπος) κ.λ.π.] ωστε να μην επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας ανεξάρτητα με το τι προβλέπει η ΚΥΑ υδατοκαλλιεργειών.

  Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι σκανδαλωδώς η Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, αν και εγνωριζε το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής στερεάς Ελλάδας και το χαμηλής ποιότητας οικοσύστημα του Βορείου Ευβοϊκού Κόλπου, εν τουτοις απέκρυψε, και κατά την εκτίμηση μας μεθοδευμένα , την πραγματική κατάσταση του οικοσυστήματος του Βόρειου Ευβοικού Κολπου

 Για τους ανωτέρω λόγους ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ τη Δ./νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ και ζηταμε από τους προς κοινοποίηση αποδέκτες να προβούν στις ενδεδειγμενες ενέργειες ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση ιχθυοκαλλιεργειών στο Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο η οποία προωθείται μέσα από την αναθεώρηση του Χωροταξικού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η οποία θα μετατρέψει τον Κόλπο σε ΝΕΚΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 Για το ΔΣ του Συλλόγου
 Η Πρόεδρος
 Η Γραμματέας
 http://theologos-env.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου