Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος: Οίτη- Η οικολογική προστασία του βουνού και η ασύμβατος προς αυτήν έγκριση μεταλλείας


 Την γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος ζήτησε ο ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ επί της νομιμότητας και βιωσιμότητας των πράξεων της Διοικήσεως για αδειοδότηση υπόγειων εξορύξεων βωξίτη στην Οίτη στα όρια του Εθνικού  Δρυμού με σκοπό να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δεκλερής  μετά από επιτόπια αυτοψία 5-7 Ιουνίου 2011 στις ενδιαφέρουσες τοποθεσίες συνέταξε πόρισμα που δικαιώνει τις απόψεις και τον αγώνα του Ομίλου αλλά και της τοπικής κοινωνίας που δεν θέλουν να δουν την Οίτη να γίνεται Γκιώνα.
 "Εξ ορισμού η εξόρυξη αντιβαίνει στην βασική έννοια της  Βιωσιμότητος " τονίζεται μεταξύ άλλων στο πόρισμα. 'Εν προκειμένω, οι απειλούμενες δασοσκεπείς  τοποθεσίες της Οίτης δεσπόζουν εις σπουδαίου κάλλους ορεινό τοπίον, προσφέρουσαι μοναδική θέα. Και μόνη η πρόθεση καταστροφής των τοποθεσιών αυτών με την λειτουργεία μεταλλείων αποτελεί οικολογικό έγκλημα.....
Εν συμπεράσματι το Επιμελητήριον φρονεί ότι:
- Η απόφαση επαναλειτουργίας των ήδη υπαρχόντων μεταλλείων στην Οίτη είναι  μετά το 1975 και εν όψει  της συνταγματικής προστασίας των δασών μη νόμιμος.
- Οι υπ΄αριθμ. 124677/789/29-3-2011, 125198/926/07-04-2011 και 126195/1190/4-5-2011αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ είναι μη νόμιμες. Εξ άλλου η χωροθέτηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων θραύσεως  και ταξινομήσεως στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας του Δήμου  Στυλίδας είναι επίσης μη νόμιμος, διότι τα παράκτια οικοσυστήματα είναι εξ ορισμού επίσης ευαίσθητα και ευπαθή.
-Προς πρόληψη περιττών δικών, η Διοίκηση οφείλει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες δια την ψήφιση νόμου ενσωματούντος την νομολογιακή προστασία των βουνών και διαλαμβάνοντας όλες εκείνες τις ρυθμίσεις που συνδέονται με την οικολογική προστασία των βουνών και τις επιτρεπτές ενέργειες και δραστηριότητες επ΄ αυτών'.
 Ολόκληρο το πόρισμα στην ιστοσελίδα του ΟΜ. ΦΙ.ΔΑΣ
omfidas-lamias.gr/periballontika/001.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου